گوشی ضد ضربه و مستحکم G-Shock توسط شرکت Casio پیرو گوشی مستحکم قبلی با نام G'z one Commando ساخته شده است گوشی مستحکمی که(سوسا وب تولز )دیگر شما را از نگرانی ضربه ها به گوشی راحت می کند.G-Shock,Casio ,گوشی ضد ضربه و مستحکم,گینگربرد

تمامی کلیدها در این گوشی در سمت کناره ها تعبیه شده است.دور گوشی را یک لایه ضخیم مستحکم پوشانده که گوشی را در برابر تمامی ضربات وارده از تمام جهات حتی صفحه نمایش مستحکم نموده است.پشت گوشی با یک(سوسا وب تولز )لایه فلزی پوشانده شده که بر روی آن تلفن های اضطراری و میزان تحمل گوشی در برابر آب-فشار و شک مشخص شده است.
G-Shock,Casio ,گوشی ضد ضربه و مستحکم,گینگربرد

G-Shock,Casio ,گوشی ضد ضربه و مستحکم,گینگربرد
هنوز اطلاعاتی در مورد مشخصات نرم افزاری این گوشی در دست نیست فقط آنچه مطمئن هستیم این(سوسا وب تولز )گوشی اندروید (احتمالا ورژن گینگربرد) را ساپورت خواهد نمود.